پنجشنبه 7 آذر 1392 8:15:50 ق.ظ

مالی پرس: پژوهشکده بیمه در گزارشی ضمن ارزیابی وضعیت صنعت بیمه نتایج محاسبات خود را درخصوص ضریب نفوذ بیمه کشور منتشر کرد. با توجه به انتشار رسمی آمارهای کلان اقتصادی تا 9 ماهه اول سال 1391، ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 1390 و 9 ماه ابتدایی سال 1391 را ارزیابی و اعلام کرد.

به گزارش مالی پرس، پژوهشکده بیمه در گزارشی ضمن ارزیابی وضعیت صنعت بیمه نتایج محاسبات خود را درخصوص ضریب نفوذ بیمه کشور منتشر کرد. با توجه به انتشار رسمی آمارهای کلان اقتصادی تا 9 ماهه اول سال 1391، ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 1390 و 9 ماه ابتدایی سال 1391 را ارزیابی و اعلام کرد.
محاسبات پژوهشکده نشان می‌دهد که برخلاف عدد اعلامی برآورد قبلی که ضریب نفوذ در سال 1390را با توجه به نبود آمارهای کلان، 5/1 درصد برآورد كرده بود، عدد صحیح ضریب نفوذ برای سال 1390 معادل 41/1 درصد بوده است.
همچنین با توجه به نبود آمار تولید ملی برای کل سال 1391، این پژوهشکده ضریب نفوذ بیمه را برای 9 ماهه اول سال 1391 برابر 84/1 درصد محاسبه کرده است.
این در حالی است، نشريه جهاني سیگما که از سوی بیمه اتکایی سوئیس‌ري منتشر می‌شود، در سال 2012 ضریب نفوذ بیمه کشور را با توجه به علت عدم‌انتشار رسمی اطلاعات مربوط حدود 65/1 درصد به صورت برآوردي اعلام کرده است. بر اساس گزارش مذکور ایران صعود 6 پله‌ای نسبت به سال 2011 داشته و در جایگاه 66 جهانی از نظر ضریب نفوذ بيمه قرار گرفته است.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، گزارش مذکور نشان می‌دهد، اين نرخ بيشتر از آنکه حاصل رشد عملكرد صنعت بیمه باشد، متاثر از كاهش رشد توليد ناخالص داخلی در کنار افزايش حق بيمه‌هاي اجباري بیمه‌های شخص ثالث و حق بیمه‌های حاصل از تحريم‌ بوده است.
اساس اطلاعات انتشار یافته از سایت بانک مرکزی و بیمه مرکزی ایران میزان تولید ناخالص داخلی و حق بیمه‌های دریافتی ارائه شده است.
طبق محاسبات ضريب نفوذ بيمه در كشور در سال 1390، 41/1 درصد بوده است كه 3/1 درصد آن مربوط به بيمه‌هاي غيرزندگي و 11/0 درصد آن مربوط به بيمه‌های زندگي بوده است.
همچنين در نه ماه 1390 ضريب نفوذ برابر 29/1 درصد بوده است كه 19/1 درصد آن سهم بيمه‌هاي غيرزندگي و 11/0 درصد آن مربوط به بيمه‌هاي زندگي بوده است.
طبق آخرين اطلاعات رسمي منتشر شده توسط بانک مرکزی در 9 ماه اول سال 1391 توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار برابر با 5026169 ميليارد ريال بوده است و حق بيمه‌ توليدي 9 ماه اول سال مذكور برابر 92683 ميليارد ريال بوده است كه بر اساس اين آمار، نرخ ضريب نفوذ بیمه حدود 84/1 درصد محاسبه شده است كه از رقم مذكور 7/1 درصد سهم بيمه‌هاي غيرزندگي و 14/0 درصد سهم بيمه‌هاي زندگي بوده است كه رقم ضريب نفوذ بيمه‌اي در
 9 ماه نخست سال 91 نسبت به دوره مشابه خود 55/0 درصد افزايش داشته است.
در پایان مجدا متذکر می‌شود که افزايش نرخ ضريب نفوذ بيمه‌اي كشور به 84/1 درصد در 9 ماه نخست 1391، هر چند نشانگر عملكرد رو به گسترش اين صنعت است؛ اما این افزایش با توجه به رشد منفي اقتصاد ملي حاصل شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، عواملي چون افزايش حق ديه (افزايش حق بيمه شخص ثالث) و رشد برخی رشته‌های بیمه‌ای مانند باربری دریایی و تاسیسات مهم با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي، بر افزايش نرخ ضريب نفوذ بیمه در سال گذشته تاثير چشمگيري داشته‌اند.

گروه: دولتی

نظرات: